• slider image 147
:::
公告 涂欽文 - 榮譽榜 | 2022-11-18 | 點閱數: 62

111年桃園市運動會-市長盃體操錦標賽

 姓名   組別            項目    名次  

賴昱成  中年級男生組    地板       2

賴昱成  中年級男生組    小彈翻床   3

賴昱成  中年級男生組    全能       2

:::

快速連結

 

新生入學專區

展開 | 闔起

關於雙龍

展開 | 闔起

重要訊息連結

[ more... ]